A képzés lényege

Labdarúgó osztály

Alsó tagozat

Egésznapos iskolai formában az első évfolyamtól.

-2 óra úszás iskola tanuszodájában

-2 óra általános testnevelés az iskola tornatermében

-1 óra labdás ügyességi foglalkozás (labdarúgás) az iskola testnevelő tanára az ETO FC szakedzője vezetésével

2 órában általános testnevelő órákon vesznek részt a testnevelés műveltségterületes tanítónénikkel

-Amennyiben az angol nyelvet választják, akkor az emelt angol osztályba kerülnek, ahol felmenő rendszerben az első évfolyamban három, majd a negyedik évfolyamtól heti öt órában tanulnak angolt tanulóink.

-Felmenő rendszerben digitális kultúra (informatika) 3. évfolyamtól

-Délután választható 1 óra tömegsport foglakozás labdarúgásból és kölyökatlétika

Felső tagozat

-Az 5. és 6. évfolyamon a tanulók hetente négy órában az órarendbe beépítve a testnevelés órák terhére délelőtt a már meglévő tudásukat fejlesztve kiscsoportos, egyéni képességeket javító, fejlesztő labdarúgó foglalkozásokon vesznek részt , egy órában pedig úsznak az iskola tanuszodájában.

-A 7. és 8. évfolyamon hetente az órarendbe beépítve négy órában délelőtt kiscsoportos, egyéni képességeket javító, fejlesztő labdarúgó foglalkozásokon vesznek részt tanulóink, egy órában pedig általános testnevelés órájuk van az iskolában.

-Csoportbontás informatika, idegen nyelv és testnevelés tantárgyból.

-5. évfolyamtól felmenő rendszerben emelt angol oktatás az angolos osztályokban heti öt órában.

-Nyolcadik évfolyamon hetente egy plusz óra központi írásbeli felvételire való felkészülés magyar és matematika tantárgyból.

-Tanulóink megkapnak minden segítséget, hogy a tanulmányi eredményük minél jobb legyen, a korosztálynak megfelelő, felkészült szakedzők segítségével a sportkarrierjük, tehetségük is a legmagasabb szintre jusson el.

-A kötelező tanulmányi órákon kívül az iskola szükség szerint biztosít még hetente 4 tehetséggondozó és felzárkóztató órát (matematikából, magyarból, informatikából és idegen nyelvből) az 5. és 6. évfolyamon. Ezeken az órákon van lehetőség a pótlására, felzárkóztatásra, illetve tanulmányi versenyekre való felkészülésre.

Az órarend összeállításakor figyeltünk a diákok pihenő idejére illetve a megfelelő mennyiségű edzésszámra.

Előzmények

Iskolánk 2009-ben úgy döntött, hogy beindít egy olyan labdarúgó sportosztályt, ahol a kiválasztott gyerekek az általános tanulmányi képzés mellett kiemelten foglalkoznak a focival. Szervezett keretek között immár 11 éve közel háromszáz tanuló végzett a sportosztályokban, ezen tanulók nagy része a Fehér Miklós Gimnáziumban tanult tovább.

A délutáni edzések az egyesületekben adottak voltak, így a tantárgyi óráik délelőtti rendszerezésével tudtuk megoldani, hogy több időt fordíthassanak kedvenc sportágukra.

Természetesen meg kellett keresni azt az egyesületet – vele együttműködési megállapodást kötni –, amely vállalta a szakmai hátteret a labdarúgó képzésben.

A labdarúgó sportosztály beindításához ezért megkerestük a város legnagyobb és leghíresebb egyesületét, az ETO FC Győrt, akivel már több, mint 20 éve állunk szakmai kapcsolatban.

A tervek és a célok összhangban álltak egymással, így pontosan kidolgoztuk, hogy a tanulók milyen elvek mellett, a törvényi előírásoknak és a Nemzeti Alaptantervnek megfelelően, milyen órabeosztással tudnak tanulni intézményünkben.

Természetesen a sportági képzés kiemelt fontossága mellett a tanulmányi eredmény ugyanolyan fontos, ezért a felvételinél és a tanulmányoknál is kritériumokat határozott meg az iskola. Később a sikeres évek munkájára több egyesület is felfigyelt.

Megkeresték az iskolát, hogy a város más egyesületeinek játékosai is részt vehessenek ezeken a foglakozásokon. A legtöbben az ETO FC-ben játszanak, de vannak tanulóink, akik az Üstökös FC-ben és Győr környéki kis egyesületekben fociznak.

Röviden a képzésről

A mai mozgásszegény életben az óvodáskorban nem alakul ki az a fajta alapmotoros készség, amire az iskolai tananyagot, a sportág specifikus alapkészségeket, az eszközökkel végzett mozgásokat biztonsággal rá lehetne építeni.

Amennyiben az alapkészségek hiányoznak, akkor vissza kell térni, és az alapokat újra átvenni, kialakítani.

A gyerekek mozgás tanulását, a mozgás fejlődésüket tudjuk javítani a tanulási környezet megváltoztatásával és a feladatok, óratervek, tanmenetek összeállításának átgondolásával.

A csoportbontást, illetve nívócsoportok kialakítását iskolánkban ez a két összetevő és iskolánk kiváló országos hírű különösen a labdajátékokban megszerzett sporteredményei indokolja.

A tanulási környezetben az ügyesebb, erősebb, mozgáskészségben előrébb tartó tanulók, ha hasonló képességű társaikkal mozoghatnak, akkor a tanulási folyamatban egymást segítve gyorsabb fejlődést érhetünk el.

A csoportbontásnál az órát tartó szaktanár a feladatokat már az azonos készségű tanulóknak tudja összeállítani. Ezzel kiküszöbölhető az ügyesebb tanulók dominanciája, a kevésbé ügyes tanulók mozgás iránti érdeklődésének csökkenése, a testnevelés tantárgy „megutálása”.

Az utóbbi két évben átalakítottuk az iskolai képzés formáját és labdarúgó tanulóinkat integráltan az egyes osztályokban helyezzük el a különböző évfolyamokban.

A gyerekek mozgás tanulását, a mozgás fejlődésüket tudjuk javítani a tanulási környezet megváltoztatásával és a feladatok, óratervek, tanmenetek összeállításának átgondolásával.

A testnevelés nívócsoportok kialakítását iskolánkban ez a két összetevő és iskolánk kiváló országos hírű különösen a labdarugásban megszerzett sporteredményei indokolta.

A tanulási környezetben az ügyesebb, erősebb, mozgáskészségben előrébb tartó tanulók, ha hasonló képességű társaikkal mozoghatnak, akkor a tanulási folyamatban egymást segítve gyorsabb fejlődést érhetünk el, különösen igaz ez a labdarúgó tanulóinkra.

Terveinkben már a az első évfolyamtól évfolyamórákat tartva sportirányultságú csoportokba kerülnek a jobb mozgáskészséggel rendelkező tanulók, ezen csoportokba kerülnek a tanévközben vagy oldalági beiskolázással iskolánkba kerülő labdarúgó és kézilabdázó tanulók is, délután kölyökatlétika foglakozásokat szervezünk a számunkra..

A többi tanuló az osztályból az általános testnevelésű csoportban dolgozik tovább. Tapasztalataink szerint a rendszeres mozgás megerősíti a tanuláshoz szükséges részképességeket, kitartásra nevel, sikerélményt biztosít, hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, kiemel egy rövid időre az online térből, egészséges személyiség nevelésében segít különösen az általunk preferált csapatsportok esetében.

Ez a képzésforma egy lehetőség az itt tanulóknak. Megkapnak minden segítséget, hogy a tanulmányi eredményük minél jobb legyen, a korosztálynak megfelelő, felkészült szakedzők segítségével a sportkarrierjük, tehetségük is a legmagasabb szintre jusson el. De ez csak egy lehetőség, nekik kell megtölteni tartalommal, sikerekkel, kudarcokkal, tanulással. Nem egyszerű összeegyeztetni ebben a fiatal korban a tanulást, a kiemelkedő edzésmunkát, a szabadidő tartalmas eltöltését, a pihenést, családot, barátokat.

Az elmúlt években sokat változott a tanulók órarendje. Igazodnunk kellett a hatályos törvényi előírásokhoz, a gyerekek leterheltségéhez, az új edzésmódszerekhez.

Az órarend összeállításakor figyeltünk a diákok pihenőidejére illetve a megfelelő mennyiségű edzésszámra. A gyerekeknek más az órarendje az 5.- 6. évfolyamon illetve a 7.- 8. évfolyamon. Az 5. – 6. évfolyamon hétfőn és szerdán 7. és 8. évfolyamon kedden és csütörtökön vannak a délelőtti edzések.

Ezeken az edzéseken mozgáskoordinációs, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokat végeznek. Természetesen a labdás technikai gyakorlatok is nagy hangsúlyt kapnak a foglakozásokon. A délelőtti labdarúgó edzéseket a tanulók kis csoportos foglakozások keretében, az ETO FC utánpótlás edzői irányításával végzik az ETO Park edzőpályáin illetve a Barátság Sportpark három műfüves pályáján.

Azokat a technikai feladatokat, amelyek ebben a korban kiemelten fontosak, szakképzett edzők mellett, szinte egyéni képzésben tudják begyakorolni. Egy edzőre 8 – 10 tanuló jut.

A kötelező tanulmányi órákon kívül az iskola szükség szerint biztosít még hetente 4 tanórát. (matematikából, magyarból, informatikából és idegen nyelvből) az 5. és 6. évfolyamon.

Ezeken az órákon van lehetőség a pótlására, felzárkóztatásra, illetve tanulmányi versenyekre való felkészülésre.

  1. évfolyamon a gyerekek hetente plusz órát kapnak, ahol a központi írásbeli felvételire, majd az országos kompetenciamérésre készítik fel őket.

Példa 5-6. évfolyam órarendjére

Példa 7-8. évfolyam órarendjére

A napi programból is kitűnik, hogy a tanulók teljes napját tudatosan terveztük meg. Úgy gondoljuk, hogy csak így lehet a tanulásban és a labdarúgásban is a fejlődést garantálni.

A délelőtti edzések után, illetve a délutáni edzésekre az ETO buszt biztosít. Azokon a napokon, amikor nincs edzésük a gyerekeknek, az iskola után hazamennek. Azok a tanulók, akik nem az ETO-ba járnak edzésre, a délutáni edzésekre a saját egyesületükbe mennek.

Felvételi kritériumok:

A sportági tehetség még nem elegendő, mert úgy gondoljuk, hogy ilyen fiatalon nem lehet csak a sportra alapozni a tanulók jövőképét.

A követelményrendszert így határoztuk meg:

    • Oldalági beiskolázás esetén a kiemelt tantárgyakból minimum 3-as átlag matematika, magyar, idegen nyelv, történelem tantárgyakból
    • Jó mentalitás és magatartás, hagyományos értékrendszer elfogadása (tisztelet, szorgalom, alázat, kitartás, segítőkészség, fegyelem)
    • Sportági alkalmassági felvételi sikeres teljesítése az egyesületek szakmai ajánlása alapján

Híres labdarúgók, akik a Győri Fekete István Általános Iskolában végeztek

KORSÓS ATTILA (49 éves) – magyar felnőtt válogatott, magyar bajnok, NB 1-ben játszott

Kövecses Tamás (47 éves) – NB 1-ben játszott

Sarus Balázs (32 éves) – utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszott

POÓR PATRIK (27 éves) – magyar felnőtt válogatott, NB 1-ben játszott (DVSC)

Vankó Imre (26 éves) – utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszott

KALMÁR ZSOLT (25 éves) – magyar felnőtt válogatott, magyar bajnok, NB 1-ben játszott (Dunaszerdahely labdarúgója)

Bognár Bálint (24 éves) – utánpótlás futsal válogatott, futsal NB 1-ben játszik

BÉNES LÁSZLÓ (23 éves) – szlovák felnőtt válogatott, magyar, szlovák első osztályban és a Bundesligában is játszott (B. Münchengladbach labdarúgója)

TÓTH BENCE (22 éves) – magyar felnőtt válogatott, NB 1-ben játszott (Vasas)

Szabó Levente (21 éves)utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (Fehérvár FC  labdarúgója)

Zeke Márió (20 éves) – utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (Fehérvár FC  labdarúgója)

Szánthó Regő (20 éves)utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (ZTE labdarúgója)

Radics Márton (19 éves) utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (Puskás Akadémia labdarúgója)

Varju Benedek (19 éves) utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (MTK labdarúgója)

László Dávid (18 éves) utánpótlás válogatott, NB 1-ben játszik (Budepest Honvéd labdarúgója)

NB 2-ben játszanak:

Pethő Bence (22, Budaörs), Tóth Dávid (22, Haladás), Horváth Emil (21, Budaörs), Gyurákovics Erik (21, ETO), Németh Bence (21, Gyirmót FC), Kovács Krisztián (20, ETO), Mocsi Attila (20, Haladás), Pálfi Donát (20, Gyirmót) Mucska Viktor (19, ETO, Sipőcz Bence (19, ETO), Márton Adrián (19, ETO), Szabados Attila (18, ETO), Vitális Milán (18, ETO), Farkas Balázs (18, ETO), Somogyi-Bakos Bence (19, Gyirmót FC), Ominger Bence (18, Gyirmót FC), Kiss Barna (17, Gyirmót FC), Mayer Máté (17, Gyirmót FC)