Támogatás

A Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
?

A Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány


adószám: 18510171-1-08

számlaszám: 59800077-10012064-00000000

Az alapítvány célja alapító okirata szerint az alábbi közhasznú tevékenységek folytatása:

  • az oktatás feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése
  • az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának fejlesztése
  • a rászoruló iskolai tanulók támogatása
  • a tanulók képességeinek fejlesztése
  • az ismeretterjesztés kiszélesítése
  • szabadidős programok támogatása

A pénzadománnyal való támogatás módozatai:

  • a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása (rendelkező nyilatkozat kitöltése a befizetett adó 1 %-áról)
   adószám: 18510171-1-08
  • a Takarékbank Zrt-nél vezetett 59800077-10012064-00000000 számú számlánkra történő átutalás

 

Az alapítvány segítségével megvalósított fejlesztések, támogatott területek:

  • eszközfejlesztés (számítógépek, szoftverek, fénymásolók, audiovizuális eszközök, iskolabútorok)
  • a Fekete István hét rendezvényeinek támogatása
  • iskolai rendezvények segítése (Mikulás, farsang)
  • tanulók jutalmazása (tanulmányi versenyek, tanév végi jutalmak)
  • rászoruló tanulók támogatása (kirándulási, táborozási költségek, stb.)

Az alapítvány támogatási forrásai:

  • a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-ok
  • szülői támogatások
  • tanulói támogatások (papírgyűjtés, stb.)

Az alapítvány köszöni a felajánlásokat és a támogatásokat!