Nyelvoktatás

Emelt szintű angol

Nyelvtanulás

Az idegen nyelvek tanításának középpontjába a kommunikatív képességek fejlesztése került, a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó szintre emelése. Ennek érdekében működtetjük a fokozatosság elvét betartva 5. évfolyamtól helyi vizsgarendszerünket mely tartalmában, és feladatiban hasonló az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel.

Az emelt angol csoportba járó tanulóink az alsó tagozaton heti három óra, a felső tagozaton heti öt órában tanulnak angol nyelvet.

Alsó tagozaton első évfolyamtól heti 1 órában, negyedik évfolyamtól heti 3 órában tanulnak idegennyelvet (angol és német nyelvet) diákjaink.