Vuksuli - regisztrált tehetségpont, előminősített referencia intézmény

Győri Fekete István Általános Iskola

A Fekete István Iskola olyan érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú intézmény, ahol a tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatása, az egyéni bánásmód, a kompetenciák megalapozása és a legfőbb emberi értékek megszilárdítása a fő feladatunk.

Elsős beiratkozásHíreink

Tanulóképünk

Iskolánknak olyan tanulási környezetet kell biztosítania, amelyben minden tanuló képes tanulni és elérni a saját egyéni kiválóságát.

Elképzelésünkben olyan tanuló él, aki kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, gyakorlatias, van jövőképe, becsüli a szorgalmas munkát, képes tudását fejleszteni, képes a megszerzett ismereteket alkalmazni, …

Közösségépítés

Mi az iskolánkban a diákok-tanárok együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. Az otthoni kutatómunka segítségével a szülő a támogatása mellett aktív részesei is lesznek gyermeke tanulási folyamatának.

A diákok egyéni és közösen megszerzett tudása felértékelődik, hiszen kutatómunkájuk, egyéni munkájuk eredményét adják át egymásnak. A feladatmegoldások során érvényesíteni lehet az egyenlő hozzáférés elvét, differenciálás eredményeként a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek is fejleszthetők.

1%

A Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

 

adószám: 18510171-1-08

Köszönjük a támogatását!

Beiskolázással kapcsolatos információk

Minden hasznos információt megtalál a főmenü Beiskolázás menüpontjában, illetve az alábbi linkek segítségével:

Elérhetőségek
Intézményvezetői bemutatkozás
Sulihívogató
Képzéseink
A pedagógiai munka főbb jellemzői
Regisztrációs lap elsős beiskolázáshoz
Tájékoztató a beiratkozás menetéről

Köszönjük érdeklődését!

Iskolánk

Vuksuli a világ közepe

„Mink már összetanultunk-mondta az öreg, de a fiúk e mögött is azt érezték, hogy ők nemcsak tanultak, de tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak hallanak, de értenek is, nemcsak tapintanak, de fognak is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével.”

(Fekete István)

A pedagógiai munka főbb jellemzői

A tanulás támogatása érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazására, hasznosítására. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően az egyéni bánásmód érvényesülése is fontos szempont munkánk során. 

Tovább …

Az iskolai közösség építése és fejlesztése

Névadónk kiváló pedagógia érzékkel rendelkezett, szinte valamennyi írásával tanít. A természet rendjének továbbá törvényszerűségeinek bemutatásával értékrendet állít a mai nemzedék elé. Az ifjúságról szóló regényei bölcs tanításokat fogalmaznak meg. Fekete István szellemisége, lelkülete, elkötelezettsége, humánuma és erkölcsisége ma is példaértékű a felnövekvő nemzedékek számára.

Tovább …

Mesterprogramok

Iskolában folyó mesterprogramok

  • Digitális feladatbank létrehozása matematika 5.-6. évf. tantárgyi minimum elsajátításához
  • Problémamegoldási gyakorlat fejlesztése informatikai eszközökkel feladatbank által
  • Digitális gyakorlóanyag magyar nyelvből 5. és 6. évfolyam számára a tantárgyi minimum-követelmények
  • Projektmódszer a történelemoktatásban

Mesterprogramok

Alsós szoktatási program

Az 1-2. évfolyamon az egész napos oktatási formában működő rugalmas óratervi modell biztosítja a családias, barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést.

Tovább …

Lego robot programozás

A LEGO robotprogramozási feladatok során a fiatalok foglalkoznak a természettudományokkal és megismerkednek innovatív technológiákkal valamint érdeklődésüket felkeltheti az informatikai, műszaki irányú pályák iránt.

Tovább …

i

Blog

Legfrissebb híreink

Pezsgő diákélet a Vuksuliban

Pezsgő diákélet a Vuksuliban

2022-ben fél milliárd forintból teljesen megújult a Fekete István Általános Iskola uszodája. Emellett, új kézilabdapályát és hajszaparkot is kialakítottak az adyvárosi intézmény udvarán. Az iskola tantermeit új padokkal és székekkel szerelték fel – mondta a Győr+...

Online tankönyvek

Online tankönyvek

Az iskolánkban használt tankönyvek jelentős része elektronikus formátumban is elérhető. Az Egyebek menüpont Tankönyvek 2022/2023 menüjében megjelenő oldalon évfolyamonkénti bontásban láthatók az intézményünkben használt tankönyvek. Minden könyvhöz tartozik egy link...

Tanuló

Sportolás

Év tapasztalat

Szakkörök

Kapcsolat

Cím: 9023 Győr, Kodály Z. út 31.

Telefon: (06 96) 516-050

E-mail: vuksuli@vuksuli.edu.hu

OM: 202956

Adatkezelési nyilatkozat

Weboldalunk semmilyen felhasználói adatot nem gyűjt és nem tárol!