Vuksuli - regisztrált tehetségpont, előminősített referencia intézmény

Győri Fekete István Általános Iskola

A Fekete István Iskola olyan érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú intézmény, ahol a tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatása, az egyéni bánásmód, a kompetenciák megalapozása és a legfőbb emberi értékek megszilárdítása a fő feladatunk.

Legfrissebb híreinkTanévkezdés 2023.

Tanulóképünk

Iskolánknak olyan tanulási környezetet kell biztosítania, amelyben minden tanuló képes tanulni és elérni a saját egyéni kiválóságát.

Elképzelésünkben olyan tanuló él, aki kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, gyakorlatias, van jövőképe, becsüli a szorgalmas munkát, képes tudását fejleszteni, képes a megszerzett ismereteket alkalmazni, …

Közösségépítés

Mi az iskolánkban a diákok-tanárok együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. Az otthoni kutatómunka segítségével a szülő a támogatása mellett aktív részesei is lesznek gyermeke tanulási folyamatának.

A diákok egyéni és közösen megszerzett tudása felértékelődik, hiszen kutatómunkájuk, egyéni munkájuk eredményét adják át egymásnak. A feladatmegoldások során érvényesíteni lehet az egyenlő hozzáférés elvét, differenciálás eredményeként a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek is fejleszthetők.

1%

A Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

 

adószám: 18510171-1-08

Köszönjük a támogatását!

Beiskolázással kapcsolatos információk

Minden hasznos információt megtalál a főmenü Beiskolázás menüpontjában, illetve az alábbi linkek segítségével:

Elérhetőségek
Intézményvezetői bemutatkozás
Sulihívogató
Képzéseink
A pedagógiai munka főbb jellemzői
Regisztrációs lap elsős beiskolázáshoz
Tájékoztató a beiratkozás menetéről

Köszönjük érdeklődését!

Iskolánk

Vuksuli a világ közepe

„Mink már összetanultunk-mondta az öreg, de a fiúk e mögött is azt érezték, hogy ők nemcsak tanultak, de tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak hallanak, de értenek is, nemcsak tapintanak, de fognak is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével.”

(Fekete István)

A pedagógiai munka főbb jellemzői

A tanulás támogatása érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazására, hasznosítására. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően az egyéni bánásmód érvényesülése is fontos szempont munkánk során. 

Tovább …

Az iskolai közösség építése és fejlesztése

Névadónk kiváló pedagógia érzékkel rendelkezett, szinte valamennyi írásával tanít. A természet rendjének továbbá törvényszerűségeinek bemutatásával értékrendet állít a mai nemzedék elé. Az ifjúságról szóló regényei bölcs tanításokat fogalmaznak meg. Fekete István szellemisége, lelkülete, elkötelezettsége, humánuma és erkölcsisége ma is példaértékű a felnövekvő nemzedékek számára.

Tovább …

Mesterprogramok

Iskolában folyó mesterprogramok

  • Digitális feladatbank létrehozása matematika 5.-6. évf. tantárgyi minimum elsajátításához
  • Problémamegoldási gyakorlat fejlesztése informatikai eszközökkel feladatbank által
  • Digitális gyakorlóanyag magyar nyelvből 5. és 6. évfolyam számára a tantárgyi minimum-követelmények
  • Projektmódszer a történelemoktatásban

Mesterprogramok

Alsós szoktatási program

Az 1-2. évfolyamon az egész napos oktatási formában működő rugalmas óratervi modell biztosítja a családias, barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést.

Tovább …

Lego robot programozás

A LEGO robotprogramozási feladatok során a fiatalok foglalkoznak a természettudományokkal és megismerkednek innovatív technológiákkal valamint érdeklődésüket felkeltheti az informatikai, műszaki irányú pályák iránt.

Tovább …

i

Blog

Legfrissebb híreink

Információk az első napokról

Információk az első napokról

Tisztelt Szülők! Fontos tudnivalók az első iskolai napról: szeptember 1. /péntek 8.00 óra tanévnyitó ünnepség az iskola belső udvarán. Az alsó és felső tagozat tanulói az első nap kapják meg tankönyveiket az iskolában. Felső tagozat tanulói 11.40 óráig vannak az...

Jöhet az új tanév

Jöhet az új tanév

Iskolánkban véget értek a nyári táborok, már elvégezték a szükséges felújítási munkákat is. Németh Péter igazgató a Győr+ Médiának kiemelte, nagy hangsúlyt fektettek az iskolában lévő tanmedence karbantartására, amit a vuksulisok mellett naponta sok százan használnak...

Tanévkezdés 2023.

Tanévkezdés 2023.

Tisztelt Szülők! Kedves Anyukák, Apukák! Tanítványaink!   Tájékoztatásul szeretném közölni Önökkel.   Pót- és osztályozó vizsgák időpontja: 2023. augusztus 29. (kedd) 8.00-12.00 óra A tanulók az iskola aulájában gyülekezzenek 7.45-8.00 óra között. Kérjük a...

Tanuló

Sportolás

Év tapasztalat

Szakkörök

Kapcsolat

Cím: 9023 Győr, Kodály Z. út 31.

Telefon: (06 96) 516-050

E-mail: vuksuli@vuksuli.edu.hu

OM: 202956

Adatkezelési nyilatkozat

Weboldalunk semmilyen felhasználói adatot nem gyűjt és nem tárol!

 

kozadatkereso