Innováció

Mesterprogramok

Iskolában folyó mesterprogramok

Terveink szerint a programok működtetése iskolánkban mindig a fejlődési folyamatra fog építeni.

Digitális feladatbank létrehozása
mesterprogram innováció célja sikerkritérium produktum tudásmegosztás működtető pedagógus
Digitális feladatbank létrehozása matematika 5.-6. évf. tantárgyi minimum elsajátításához
 • élménypedagógiai eszközökkel, alapfogalmak, alapműveletek elsajátítása,
 • tanulási motivációt erősítése
 • kompetencia fejlesztése
 • tanulóink biztos alapokkal jussanak ki intézményünkből és a felvételin és a további tanulmányaik során is megállják helyüket
 • kompetenciamérésen cél az alapszint elérése.
feladatbank

A program megvalósítása során folyamatos tájékoztatás:

 • honlap
 • belső munkaközöségi munka
 • továbbképzések
 • szakmai nap
Kántorné Polcsik Tünde
Problémamegoldási gyakorlat fejlesztése informatikai eszközökkel
mesterprogram innováció célja sikerkritérium produktum tudásmegosztás működtető pedagógus

Problémamegoldási gyakorlat fejlesztése informatikai eszközökkel feladatbank által

 

 • oktatási anyag elkészítése, programozás és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése
 • digitális oktatási segédanyagok
 • elméletszintű ismereteket tartalmazó szakköri anyag
 • prezentációk
 • feladatbank
 • lego robot programozás

A program megvalósítása során folyamatos tájékoztatás:

 • honlap
 • belső munkaközöségi munka
 • továbbképzések
 • szakmai nap

Édesné Joó Mária

 

Digitális gyakorlóanyag magyar nyelvből
mesterprogram innováció célja sikerkritérium produktum tudásmegosztás működtető pedagógus

Digitális gyakorlóanyag magyar nyelvből 5. és 6. évfolyam számára a tantárgyi minimum-követelmények

 

 • javulni fognak iskolánk kompetenciamérés eredményei
 • a középfokú felvételi eljárás során, a felvételi vizsgákon magasabb pontszámot fognak elérni diákjaink
 • tanulók képességeikhez mérten sikeresen teljesítik a gyakorlóanyag feladatsorát a tanév végi felmérésen
 • központi írásbeli felvételik és kompetenciamérés eredményei javulnak

gyakorló anyag

 

A program megvalósítása során folyamatos tájékoztatás:

 • honlap
 • belső munkaközöségi munka
 • továbbképzések
 • szakmai nap

Pápayné Bacskó Bernadett

 

Projektmódszer a történelemoktatásban
mesterprogram innováció célja sikerkritérium produktum tudásmegosztás működtető pedagógus

Projektmódszer a történelemoktatásban

 

 • történelem tantárgy iránti érdeklődés növelése
 • a tananyagtartalom tanulókkal való elsajátítása, saját tanulási utakkal
 • tevékenységközpontú pedagógia közöségerősítő megvalósulása
 • tanulók képességeit és a tananyagtartalmat figyelembe vevő feladatterv
 • hasznos, tapasztalatokra épülő továbbképzések, szakmai munkaközösségeknek
 • történelemoktatásban
  jobb tantárgyi érdemjegyek
 • feladatbank
 • feladattervek
 • projektnaplók
 • tablók,

A program megvalósítása során folyamatos tájékoztatás:

 • honlap
 • belső munkaközöségi munka
 • továbbképzések
 • szakmai nap

Németh Péter