Kikapcsolódás, tanulás

Táborozás

Vizitábor/Lutra tábor a Szigetközben

„minden sápadt városi gyereknek merem ezt az orvosságot ajánlani: reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó.” (Móra Ferenc) 

 A hatodik évfolyamos tanulóink minden év májusában két napos vízitáborban mennek a Szigetközbe Halászi falu kempingjébe A testnevelőtanárok, a földrajz és biológia szakos pedagógusok és osztályfőnökök részvételével. A tábor két téma megismerésére épül fel 

Az egyik a Szigetköz, mint tájvédelmi körzet földrajzi és történelmi, biológiai jellegzetességeinek, érdekességeinek megismerése, különösen a vízparti élővilágot a Kisalföld és a Szigetköz tájait illetően. Kiemelet cél, hogy a tanulóink a tantárgyak ismeretanyagai alapján összefüggésében lássák a természetvédelem fontosságát. Megismerkednek a madártannal, növényfelismeréssel. Fontos cél , maga a tanulói tapasztalás, mert a természetismeret órán elméletben tanultakat a gyakorlatban a természetben is megtapasztalhatják a tanulók.  

A másik fontos téma a hajózási, evezési, sátorállítási és főzési alapismeretek elsajátítása és azok gyakorlatbéli kipróbálása. A táborban mindig nagyon családias légkör alakul ki, az esti tábortűznél a játék, közös ének segíti a közösségépítést is. 

Győrújbaráti Gyermektábor

A diákok számára a legjobban várt programok, amelyek az iskola falain kívül nyújtanak tapasztalatot, adnak közösségi élményt. A Győrújbaráti Gyermektábor évek óta tartalmas élményekben teli szabadidős tevékenységet kínál feketés tanulóinknak. Ezen kirándulások megszervezésének állandó felelősei vannak, természetesen a felelősök részéről nagy felelősséget, sok munkát igényel a feladat elvégzése. 

Csillagtúra az alsó tagozat „kedvenc kirándulása”

A tanórán kívüli közösségi programok szervezésében olyan egyhetes nyári ötnapos napközis tábort valósítanak meg alsó tagozatos pedagógustársaink, amely színesíti a pedagógiai munkánkat és nagy népszerűségnek örvend. Célunk már a kezdetben is kettős volt egyrészt iskolánk kiválasztotta a pedagógiában ismert alapelvek soraiból a legfontosabbakat, ezek közül az egyik a környezettudatosság elve.  

„Az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése.” Továbbá a közösség-, és személyiségfejlesztés. Célunk, hogy kis tanítványaink egymáshoz és hozzánk tanítókhoz is közelebb kerüljenek az iskola komoly berkein kívül, valamint megismerjék lakóhelyük környékét, a természet szépségét. 

Az öt nap különböző helyszínein foglakozásokat (múzeumpedagógiai foglalkozások, vadászati bemutató, disznós kert látogatása, madárgyűrűzési bemutató, természettudományos előadás, lovaglás, egyiptomi múmia megtekintése, saját kézműves foglalkozás stb.) szervezünk a tanulók számára. A szabadtéri és csapatépítő játékok is a mindennapjaink része ezen a héten.  

Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében tanulóink több alkalommal vehettek részt a szomszédos országok magyar lakta területeire szervezett kirándulásokon. A tanulmányi utak célja a határon túl élő magyarság történelmének, etnikai összetételének a megismerése és a magyarságtudat erősítése volt. 

A program keretében tanulóink eljuthattak a Felvidékre, Horvátország és Szlovénia magyarlakta területeire. A külhoni magyar iskolák diákjaival és tanáraival sikerült személyes kapcsolatot kialakítanunk. Az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, sok esetben nehéz anyagi körülmények között élő tanulóinknak életre szóló élményt jelentettek az állami támogatásból megvalósuló utazások.