Tanulóképünk

Iskolánknak olyan tanulási környezetet kell biztosítania, amelyben minden tanuló képes tanulni és elérni a saját egyéni kiválóságát. A tanulási folyamatban, ha hibázik, kudarcok érik, akkor azt kijavíthatja, megoldhatja, ez a létrehozott környezet kibontakoztatja az egyéni tehetséget és kreativitást, ebben a légkörben a tanuló képességeinek megfelelős kihívásokkal találkozik, amely megfelelő önbizalom, önértékelés és jó közérzet feltétele.

Elképzelésünkben olyan tanuló él, aki kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, gyakorlatias, van jövőképe, becsüli a szorgalmas munkát, képes tudását fejleszteni, képes a megszerzett ismereteket alkalmazni, együttműködő, toleráns, ismeri történelmünket, tiszteli hagyományinkat, nemzeti kultúránkat és más népek értékeit, valamint óvja, védi a természetet, ápolja környezetét és megpróbál egészségen, sportolva élni.