Beszámoló

Vuk rajz és képzőművészeti csoport

A pályázat célja

A Vuk rajz és képzőművészeti csoport működési költségeihez kiegészítő hozzájárulás és eszköz és anyag beszerzés volt.

Győr 750 éves városi megemlékezéseihez kapcsolódva az ebben az évben energetikailag teljesen felújított 45 éves iskolánkban a régóta működő Vuk rajz és képzőművészeti csoport által májustól szeptember végéig készített alkotásokhoz szükséges eszközök biztosítása és az elkészült munkákból, szervezett kiállítás rendezése, mely 2021 novemberében 23-án.

A kiállítás a Fekete István Iskola aulájában került megrendezésre az iskola szülői közössége és Adyváros lakóközössége számára. A kiállítással hozzájárulunk a városrész kulturális életének sokszínűségéhez, sajnos a covid járvány miatt szűk körben zajlott a megnyitó.

.

A pályázat lehetőségei

A pályázatban való részvétel lehetőséget biztosított arra is, hogy helyi, közösségi szinten Adyvárosban a gyermekek által létrehozott képzőművészeti alkotásokkal megünnepeljük városunk 750-éves és felújított iskolánk 45 éves fennállását, valamint a kiállítás napjaira a szülőket bevonjuk az iskolai életbe, egyfajta közösségi tér létrehozásával.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a Vuk rajz és képzőművészeti csoportban, -mely évek óta készít alkotásokat-igényes, színvonalas munkák szülessenek a jeles évforduló alkalmából, továbbá a tagok technikái, tudása és készségei még jobban fejlődjenek a munkavégzés során.

A pályázatban való részvétel tovább erősítheti a napjainkban igencsak hiányt szenvedő közösségi együttlétet, erősíti az alkotói légkört és a tanulók együttműködését, valamint hozzájárul intézményi munkánk változatosságához.

Az alkotások témája

Az elkészült munkák témája Győr várossá nyilvánításának 750 éves évfordulója és az iskolánk 45 éves évfordulója.

Nyilvánossá tétel

Terveink szerint a Vuk csoportban zajló munkafolyamatokat havonta egyszer a helyben szokásos módon (iskola honlapja, iskola aulája) nyilvánossá tettük.

Az elkészült alkotások legjobbjait az országos Fekete István Iskolák Találkozójára (Kele nap) is elküldjük.

A kiállítás

A kiállítás, melyen Győr városát és a felújított iskolánkat ünnepeljük, két hétig lesz nyilvánosan látogatható a városrész lakói számára. Az érdeklődők kb. 30 darab művészeti gyermekalkotást tekinthettek meg 2021. november 23-án.

A pályázat utókövetése

Az elkészült munkák a kiállítás után az iskola belső terét fogják díszíteni, melyeket az iskola honlapján digitális formában is közzéteszünk

Fotók a kiállításról